Ymweliad Cwsmer-Gweithdy metel archwilio cwsmeriaid Awstralia

Ym mis Ebrill eleni, daeth Scott o GLP (Awstralia) i ymweld â'n ffatri. Yn bersonol, aeth y pennaeth gyda'r cwsmer i archwilio'r system cyflenwi deunydd, y llinell gynhyrchu cwbl awtomataidd o bacio ar hap a'r llinell gynhyrchu rhychog rhychog. Cyfathrebodd Scott â'r pennaeth am faterion technoleg cynhyrchu wrth ymweld â'r gweithdy, a chydnabu'n fawr broffesiynoldeb y pennaeth a'n technoleg gynhyrchu.

Yn ddiweddarach, aeth y gwerthwyr â'r cwsmer i ymweld â Neuadd Goffa Anyuan leol, fel bod y cwsmeriaid yn teimlo treftadaeth ddiwylliannol ein Anyuan coch. Yna daethon ni i Bentref Mashan Xingfu i ddewis mefus a theimlo arferion cefn gwlad. Daw diwrnod dymunol i ben gyda hoff barti cwrw a barbeciw'r cwsmer.

1
111

Amser post: Awst-11-2021